Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Przemysł cementowy

Obiekt Zakres prac Rok zakończenia
realizacji
Zdjęcia Referencje
Cemex Polska Sp. z o.o. - Cementownia Rudniki Modernizacja linii produkcji klinkieru obejmująca prace budowlane w tym budowa pieca klinkierowego 2000 t/d , konstrukcyjno-stalowe oraz montaż urządzeń. 2019
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Prace budowlano - montażowe w ramach realizacji zadania: Budowa instalacji do produkcji cementu - CEM III w Cementowni Ożarów. 2019
Lafarge Cement S.A. - Cementownia Kujawy Budowa instalacji poprawy jakości mieszanki cementowej i transportu do urządzeń załadowczych w Lafarge Cement. więcej 2018
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej estakady w ramach budowy układu transportu gorących gazów w Cementowni Górażdże. 2017
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Roboty budowlano-konstrukcyjne oraz instalacyjne w ramach zadania pn.: „Budowa systemu selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu / SNCR / w procesie wypału klinkieru dla pieca W 1”. 2014
Cemex Polska - Cementownia Rudniki Budowa silosu klinkieru o pojemności 50 000 ton wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. więcej 2013
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Montaż instalacji dozowania pyłów by-pass; dostawa wraz z montażem 150 ton konstrukcji stalowej oraz montaż 26 ton urządzeń. Roboty budowlano- montażowe. 2013
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Roboty z branży budowlanej i technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego "Magazynowanie i podawanie osadów ściekowych". więcej 2013
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Przebudowa węzłów załadunku cementu. Dostawa wraz z montażem 182 ton konstrukcji stalowej. Pozostały zakres prac: montaż urządzeń, wykonanie fundamentów, roboty drogowe, instalacje odwodnienia, dostawy zsypów. więcej 2012
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Budowa młyna cementu nr 4- w Górażdże Cement SA w Choruli więcej 2012
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Modernizacja linii pieca nr 2 - dostawa i montaż maszyn, urządzeń oraz konstrukcji więcej 2011
Cementownia - Górażdże Cement S.A. Dostawa i montaż rurociągów gazów gorących i odpylających w ramach zadania Budowa Młyna Cementu nr 4. Dostawa wraz z montażem 220 ton konstrukcji stalowej. 2011
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Instalacja bocznikowania gazów By-Pass: montaż filtra i urzadzeń dla instalacji By-Pass. 2011
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Prace związane z wykonawstwem wzmocnień istniejących mostów wybierających na magazynie surowca. Dostawa i montaż 43 ton konstrukcji stalowej. 2010
Ekocem Sp. z o.o. - Dąbrowa Górnicza Realizacja zadania wykonania zbiornika surowcowego na pyły by-passowe: silos magazynowy V=100 m³. Dostawa wraz z montażem 36 ton konstrukcji stalowej, montaż urządzeń. 2010
Grupa Ożarów S.A. - Cementownia Ożarów Budowa młyna cementu Z-5 więcej 2009
Lafarge Cement S.A. - Cementownia Małogoszcz Budowa kompletnego silosu klinkieru 120kt w zakresie prac budowlanych i montażu sprzętu mechanicznego więcej 2009
Lafarge Cement S.A. - Cementownia Małogoszcz Budynek młyna nr 5 z transportami więcej 2009
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo - Budowa II Etapu Przemiałowni więcej 2008
Cementownia Małogoszcz - Lafarge Cement S.A. Modernizacja odpylania Pieca obrotowego nr 2. Demontaż kompletnego elektrofiltru piecowego więcej 2007
Cementownia Górażdże Cement S.A. Instalacja odpopielania Pieca Obrotowego nr 1 - montaż filtrów workowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi – zleceniodawca REDECAM Włochy 2006
Cementownia EKOCEM Dąbrowa Górnicza Rozbudowa Pakowni - Generalne Wykonawstwo, ~283Mg konstrukcji, lekka obudowa 2200m², urządzenia, roboty budowlane i instalacyjne 2005
Cementownia EKOCEM Dąbrowa Górnicza Kolejowy rozładunek Cementu - Gen. wykonawstwo, ~668Mg konstrukcji, lekka obudowa ~5000m², urządzenia 205Mg, roboty budowlane i instalacyjne 2005
Lafarge Cement S.A. Zakład Kujawy - Bielawa Instalacja transportu klinkieru na składowisko otwarte. Dostawa i montaż konstrukcji stalowych ~100t, urządzeń ~80t, instalacji, roboty budowlane. 2005
VIEGER Cement, Reuchenette – Szwajcaria Montaż filtra workowego, 287t konstrukcji i urządzeń 2005
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Budowa węzła magazynowo-załadowczego sorbentów na samochody. 2005
Lafarge Cement S.A. - Cementownia Małogoszcz Demontaż elektrofiltru. 2004
Cementownia Górażdże Cement S.A. Instalacja odpopielania Pieca Obrotowego nr 1 - demontaż elektrofiltru, montaż filtrów workowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi. 2003
Cementownia Górażdże Cement S.A. Modernizacja Pieca Obrotowego 1 - dostawa i montaż konstrukcji obiektu dla odpylania gazów odlotowych, montaż urządzeń i zsypów transportu pyłów. 2003
Cementownia Santiago – Kuba Dostawa konstrukcji stalowych – 1800t 2003
Cementownia Górażdże Cement S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej chłodnika klinkieru. 2002
Cementownia Górażdże Cement S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej składu klinkieru wraz z transportami - dostawa i montaż konstrukcji stalowych ~980 t, obudowy 7000m², montaż urządzeń i zamaszynowania. więcej 2002
Atlas Sudety Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu w przemiałowni kruszywa 2001
Cementownia Buxton (Wielka Brytania) Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych ~7000 t. 2001
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Budowa nowego młyna cementu Z4; 374 t. 2001
Zakłady Produkcji Mieszanek Suchych w Gackach Kalcynownia - dostawa i montaż konstrukcji stalowych, silosów - 869 t; urządzeń - 379 t 2001
Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. Wykonanie składowiska kamienia gipsowego wraz z systemem transportowym, warsztatem, drogami i placami. 2001
Zakład Przerobu Kamienia Wapiennego Lhoist Bukowa Modernizacja kompleksu produkcyjnego wapna dostawa 104 t, montaż 196 t 2001
Cementownia EKOCEM w Dąbrowie Górniczej Montaż konstrukcji i obudowy hali młynowni wraz z obiektami przynależnymi. 2000
Cementownia Małogoszcz - Lafarge Cement S.A. Dostawa i montaż zbiorników pośrednich na dodatki dla Młynów Cementu Nr 3 i 4 2000
Grupa Ożarów S.A.- Cementownia Ożarów Wykonanie i wymiana konstrukcji wsporczej Hali Klinkieru w osiach 7,9 i 11 oraz wykonanie i montaż nowej konstrukcji stalowej wieży; hala 440 t, silosy 42 t, urządzenia 112 t. 2000
Cementownia Warszawa S.A. Wykonanie, dostawa montaż konstrukcji stalowej dwóch hal, dostawa zamaszynowania wraz z montażem 2000
Cementownia Rudniki k/ Częstochowy Dostawa i montaż elementów wyposażenia technicznego (system aeracji firmy Ibau Hamburg)) dla przebudowy silosów cementu oraz nowego urządzenia przeładunkowego (system transportu firmy Ibau Hamburg)– 222,5t. 2000
Cementownia Małogoszcz - Lafarge Cement S.A. Wykonanie prac w ramach realizacji zadania „Nowy system transportu klinkieru”: system dystrybucji, zbiorniki na dodatki i kompletny system transportu. 1999
Cementownia Nowiny S.A. w Sitkówce k/Kielc Wykonanie zadania inwestycyjnego „Młynownia cementu - część nadziemna”. 1999
Cementownia Nowiny S.A. w Sitkówce k/Kielc Dostawa i montaż konstrukcji stalowej (ok.400 t) składu klinkieru wraz z rozruchem 1999
Partek Nordkalk POLSKA Przemiałownia kamienia wapiennego w porcie Szczecin. – Montaż konstrukcji stalowych, lekkiej obudowy i urządzeń ok. 365 t 1999
Zakład Przerobu Kamienia Wapiennego Lhoist Bukowa Wykonanie, transport i montaż konstrukcji stalowej obłożenia ścian i dachu silosów produktu gotowego wraz z systemem aeracji oraz wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia mechanicznego: urządzeń firmy Ibau Hamburg i systemu załadowczego 1999
Zakład Przeróbki Kamienia Wapiennego w Wolicy Wykonanie elementów konstrukcji stalowej ~240 t. Montaż urządzeń kruszarni kamienia wapiennego. 1999
Cementownia Nowiny S.A. w Sitkówce k/Kielc Wykonanie zadania inwestycyjnego „Hala Klinkieru z nośnicami”: wykonanie i montaż ok.1000 t konstrukcji stalowej 1998
Atlas Barbara - Dąbrowa Górnicza Gen Wykonawstwo - Hala produkcyjna wraz z wieżą technologiczną;1550 t konstrukcji, 11627m² obudowy dachu, 5900m² obudowy ścian. 1998
Lafarge Cement S.A. Zakład Kujawy w Bielawie Stacja rozładunku wagonów - Gen. wykonawstwo, ~100 t konstrukcji, ~220 t urządzeń 1998
Cementownia Nowiny S.A. w Sitkówce k/Kielc Montaż instalacji do przemiału wapienia: przenośniki taśmowe 150 mb; przenośniki - stalowo-członowe typu Aumund 1 350 mb; instalacje odpylania: filtry workowe, wentylatory, kanały; instalacja sprężonego powietrza: sprężarki, zbiorniki ciśnieniowe, filtry, 1998
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. Budowa przemiałowni i modernizacja zakładu przeróbczego wraz z rozruchem w systemie Generalnego Wykonawstwa. Łączny ciężar inwestycji ok. 2 300 ton. więcej 1997
Cementownia Nowa Huta Bezpyłowy zasyp cementy; Hala paletyzacji cementu wraz z montażem urządzeń technologicznych 1997