Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Przemysł cementowy

Cementownia - Górażdże Cement S.A.

Zakres prac:

Przebudowa węzłów załadunku cementu. Dostawa wraz z montażem 182 ton konstrukcji stalowej. Pozostały zakres prac: montaż urządzeń, wykonanie fundamentów, roboty drogowe, instalacje odwodnienia, dostawy zsypów.

Zakres zadania:

  • Wykonanie fundamentów
  • Dostawa i montaż ponad 170 ton konstrukcji stalowej oraz lekkiej obudowy
  • Wykonanie robót drogowych (drogi i chodniki plus kanalizację deszczową- odwodnienie wag samochodowych)
  • Instalacja odwodnienia
  • Montaż około 12 ton maszyn i urządzeń
  • Dostawa zsypów oraz instalacji

Realizacja: IV-VII.2012

REFERENCJE powrót