Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

Obiekt Zakres prac Rok zakończenia
realizacji
Zdjęcia Referencje
Elektrownia Jaworzno III Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji mostów nawęglania dla potrzeb nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. 2020 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Dostawa konstrukcji stalowej kanałów wewnętrznych Budynku Kotła w Elektrowni Turów. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Dostawa konstrukcji stalowej budynku Kotłowni w tym Nawy Głównej i Podgrzewacza w Elektrowni Turów. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Montaż konstrukcji stalowej budynku Kotłowni w ramach budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 450 MWe w Elektrowni Turów. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Montaż konstrukcji stalowej w zakresie Wyspy Kotłowni w tym budynku podgrzewacza, bunkrowni, kotła. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych budynków tzw. others dla nowego bloku energetycznego 450MWe w Elektrowni Turów. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Turów Prefabrykacja i dostawa marek i kotew stalowych oraz roboty wykończeniowe budynku elektrycznego UCA na potrzeby realizacji budowy Elektrowni Turów. 2019 - w trakcie realizacji
Zakłady Elkem, Norwegia Prefabrykacja około 500 t konstrukcji stalowej kanałów spalin gorących. 2019 - w trakcie realizacji
Elektrownia Opole Wytworzenie ok. 2264 t konstrukcji stalowej bandaży w ramach zadania pn. "Budowa nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole". 2018
Elektrownia Opole Wytworzenie ok. 4 100 t konstrukcji stalowych budynków w ramach zadania pn. "Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Opole". 2018
Elektrownia Opole Dostawa i montaż konstrukcji stalowej kanału wylotowego Unit 5 w ramach budowy bloku energetycznego w Opolu. 2018
Elektrownia Turów Dostawa i montaż konstrukcji stalowej Budynku Maszynowni w ramach budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 450 MWe w Elektrowni Turów. więcej 2018
Elektrownia Opole Dostawa i montaż ok. 780 t konstrukcji stalowej absorberów w ramach zadania pn. "Budowa nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole". 2017
Elektrociepłownia Veolia Łódź Wytworzenie, dostawa oraz montaż ok. 1 800 t. konstrukcji stalowej wraz z montażem mechanicznym ok. 350 t. urządzeń oraz izolacją Budowy Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłów w Elektrociepłowni Veolia Łódź. więcej 2017
Elektrownia Turów Prefabrykacja i dostawa około 500 ton konstrukcji stalowych bunkrów węglowych w Elektrowni Turów. 2017
ZW Nova Dostawa konstrukcji podestów na potrzeby budowy ZW Nova w Dąbrowie Górniczej. 2017
Elektrociepłownia Siekierki Dostawa około 155 ton konstrukcji wsporczych na potrzeby budowy Instalacji Odazotowania Spalin realizowanej w EC Siekierki. 2017
Novarka, Ukraina- Czarnobyl, Elektrownia Atomowa Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej kopuły zabezpieczającej pozostałości po reaktorze atomowym w Czarnobylu, zastąpi ona dotychczasowy sarkofag. 2016
Eesti Energia, Estonia- Narva Elektrijaamad , Elektrownia Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych, dla dwóch Bloków Energetycznych 300 MW więcej 2016
PKN Orlen, Włocławek Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla projektu „Budowa Nowego Bloku Parowo-Gazowego o mocy 463 MW” we Włocławku. więcej 2016
Ukraina- Czarnobyl, Elektrownia Atomowa Dostawa konstrukcji stalowej kanałów oraz konstrukcji wsporczych dla Elektrowni w Czarnobylu 2016
Elektrownia Rybnik Wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej w ramach budowy Instalacji Odsiarczania Spalin. 2016
Papiernia Mondi Świecie Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla Budynku Kotła. więcej 2015
Elektrociepłownia Tychy Prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku kotła w Elektrociepłowni Tychy. więcej 2015
ZEC Bielsko- Biała Zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem montażu i izolacji zbiornika akumulatora ciepła dla nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC-1. więcej 2013
ZEC Bielsko- Biała Dostawa i montaż konstrukcji stalowej w ramach zadania pn.„Wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu odpopielania zewnętrznego i sorbentu w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE SA ZEC Bielsko Biała EC1" więcej 2013
ZEC Bielsko- Biała Dostawa i montaż konstrukcji dla zadania pn.:„Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu gospodarki olejowej w ramach odbudowy mocy wytwórczych w PKE SA. energetycznego o mocy 50MW" więcej 2012
CFB Boiler Plant Konin Dostawa i montaż konstrukcji stalowych oraz roboty ogólnobudowlane dla projektu Konin więcej 2012
EC Karolin - Dalkia Poznań Wykonanie konstrukcji stalowych. Wykonanie kompletu robót budowlanych i instalacyjnych, dla rozbudowy gospodarki biomasowej dla kotła więcej 2011
BOT Elektrownia Bełchatów Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych oraz obudów Bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów więcej 2011
MIOS EC Siekierki Dostawa i montaż kanałów spalin i konstrukcji wsporczych, montaż maszyn i urządzeń więcej 2010
Fortum Częstochowa S.A.Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz obudowy budynku kotła więcej 2010
Lukoil, Rumunia Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej w ramach projektu "CFB Plant 260 t/h of S.C. Lukoil." w Rumunii. 2010
Elektrownia Dhekalia, Cypr Prefabrykacja i dostawa konstrukcji stalowej dla Elektrownia Dhekalia. 2009
Elektrociepłownia Azory, Dania Prefabrykacja i dostawa konstrukcji stalowej dla EC Azory. 2009
PKE SA Elektrownia Łagisza Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW. Wywrotnica wagonowa. ( W referencji pozycja III) więcej 2009
PKE SA Elektrownia Łagisza Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotłowni -Budynek kotła; Budynek Wentylatorów Spalin; Budynek kruszarek; Budynek Rozładunku Mułów; Magazyn Wody Amoniakalnej. Σ ~5.000 t. (W referencji pozycja II) więcej 2009
PKE SA Elektrownia Łagisza Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW. Budowa Instalacji Odpopielania i Sorbentu. ( W referencji pozycja I) więcej 2009
Elektrownia Jaworzno III Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych konstrukcji stalowych przeznaczonych dla Modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków nr 3 i 4 więcej 2008
Dalkia Łódź (Zespół Elektrociepłowni Łódź) Generalne Wykonawstwo: Konsorcjum Alstom Power Sp. z o.o. - Mostostal Kraków S.A.: modernizacja (remonty, wymiana) elektrofiltrów na terenie Elektrociepłowni 2, 3, 4 więcej 2007
Elektrownia Siersza S.A. Instalacja podawania biomasy w celu jej współspalania w kotłach fluidalnych typu OFz 425 bloków 1 i 2 – Generalne Wykonawstwo więcej 2006
Elektrownia Kozienice S.A. Demontaż elektrofiltru nr 7 wraz z kanałami spalin, demontaż cz. elektrycznej oraz AKPiA ~1060 t. Montaż elektrofiltru nr 7, konstrukcja i wyposażenie 886Mg, kanały 125Mg, instalacja odpopielania 59 t. Dostawa i montaż kanałów spalin 900 t. więcej 2005
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 9 wraz z instalacją odpopielania – Generalne Wykonawstwo. więcej 2004
Elektrociepłownia Kraków S.A. Demontaż konstrukcji elektrofiltru kotła nr 2 2004
Elektrownia Pembroke, Bremudy Wykonanie konstrukcji stalowej dla budynku kotła. 2004
Elektrownia Siersza S.A. Remont średni elektrofiltru nr 5. Remont elektrofiltru nr 3. 2003
Elektrownia Kostalc B (Serbia) Modernizacja elektrofiltra - demontaż, montaż konstrukcji, urządzeń wraz z izolacją. 2003
Elektrownia w Maribo dla Monberg and Thorsen - Dania Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych dla budynku kotłowni oraz maszynowni, Tonaż: ~350 ton konstrukcji stalowych. 2003
Elektrociepłownia Chorzów Elcho Sp. z o.o. Prace fundamentowe, dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynków głównych, Montaż zbiorników: popiołu lotnego, popiołu dennego, zbiorników sorbentu. Scalanie i montaż elektrofiltrów nr 1 i 2 i inne prace. więcej 2002
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 7 wraz z instalacją odpopielania – Generalne Wykonawstwo. 2002
Elektrownia Kosowo II (Serbia) Modernizacja 2 elektrofiltrów - demontaż, montaż konstrukcji, urządzeń wraz z izolacją Tonaż: ~475 ton konstrukcji stalowych i wyposażenia elektrofiltra. 2002
Kotłownia - Dominikana Wykonanie konstrukcji stalowej 170t 2001
Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE) Modernizacja nawęglania; konstrukcje stalowe 200t, urządzenia 62t. Płyty P1 i P2 dla chłodni kominowej nr 3 - ekran akustyczny. Budynek kotła nr 2; konstrukcja stalowa 466 t, dach 1 150 m² , montaż obudowy ścian 3820 m². 2001
Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE) Rekonstrukcja bloków nr 1 i 2. Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników na sorbent, zbiorników retencyjnych na popiół denny; konstrukcja stalowa 320 t, zbiorniki 263 t. Dostawa i montaż obudowy ścian i dachu budynku kotła Ofz425 nr 1, montaż kaset. 2001
Elektrownia Jaworzno III S.A. Wykonanie kompletnej mechanicznej oczyszczalni ścieków przemysłowo deszczowych w Elektrowni II; instalacje technologiczne 1520 mb, konstrukcje stalowe ~66 t, obudowa i wentylacja ~600 m². 2000
Elektrociepłownia Kraków S.A. Prace remontowe budynki kotłów. Remont podtorza oraz remont układu zasilania i sterowania suwnicy Q=3,2 t. 2000
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. EC-II Karolin Odtworzenie i modernizacja pod klucz elektrofiltrów OP-140 "1K1", "1K2" 2000
Elektrownia Skawina Pompownia - roboty budowlano-konstrukcyjne; Wykonanie instalacji wody sieciowej w rejonie stacji ciepłowniczej turbozespołu TG-3, konstrukcji nośnej rurociągów wody sieciowej i pary. 2000
Elektrownia Jaworzno III S.A. Dostawa i montaż kompletnego budynku i urządzeń dla instalacji transportu mułu węglowego (zlecenie z Foster Wheeler). 1999
Elektrownia Skawina S.A. Rurociągi: gazu czynnika osuszającego i gazu recyrkulacji [trakt Ł oraz K] roboty konstrukcyjne, izolacje, budowlane. Modernizacja i remont kotła parowego nr 8. Wyprowadzenie mocy z TG-3 i TG-4 - roboty konstrukcyjne i instalacyjne. 1999
Elektrownia Bielsko-Biała S.A. Wykonanie elektrofiltra: projekt, wykonanie i montaż. 1999
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. EC-II Karolin Dostawa, montaż i konstrukcji stalowej i urządzeń technologicznych dla realizacji zadania „Transport i magazynowania suchego popiołu oraz wytwórnia stabilizatu z produktu odsiarczania”; tonaż 870 t. 1999
Elektrownia Jaworzno III S.A. Wykonanie zbiorników nr 1 i 2 oraz zbiornika sorbentu w Elektrowni Jaworzno II. Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej, obudowy ścian i dachu dla nowego budynku kotłowni; konstrukcja stalowa 1 540 t, powierzchnia obiektu 1 530 m². 1998
Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE) Przebudowa kotła OP-380 bloku 5. Instalacja stabilizatu przy zbiorniku retencyjnym nr 4 ; Montaż konstrukcji stalowej i kanałów spalinowych Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotłów nr 3 i nr 6. 1998
Elektrownia Skawina S.A. Remonty i modernizacje elektrofiltrów nr 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dostawa i montaż instalacji odsiarczania spalin. 1998
Elektrownia Jaworzno III S.A. Demontaż elektrofiltra nr 1. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej oraz urządzeń dla zadania „Wykonanie warsztatów brygad remontowych – pod klucz”. Magistrala ciepłownicza spinająca sieć Elektrowni I z II o długości ok.3 km, przebudowa rozdzielni ciepła. 1997
Elektrownia im. T. Kościuszki w Połańcu S.A. Dostawa i montaż kanałów spalin dla bloków nr: 5, 6, 7 i 8 wraz z konstrukcjami wsporczymi dla instalacji odsiarczania spalin oraz przebudowa czopuchów nr 3 (bl. 5, 6) i 4 (bl. 7, 8) 1997
Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE) Montaż konstrukcji stalowej i kanałów gorącego powietrza oraz inwestycje towarzyszące dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloku nr 3 (41 t) oraz bloku 6 (320 t). Modernizacja elektrofiltrów bloków nr 3 i 6. Czyszczenie kanałów spalin kotła nr 3. 1997
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. EC-II Karolin Prefabrykacja, dostawa i montaż elementów Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła nr 3 (kontrakt na zlecenie ABB Zamech Ltd.) 1997
Elektrociepłownia Kraków S.A. Remont i modernizacja elektrofiltra kotła Op-430 bloku nr 4.Remont elektrofiltra kotła OP-430 nr 3. Wymiana kanałów spalin kotłów wodnych 1÷ 6. 1997
Elektrownia Jaworzno III S.A. W ramach budowy instalacji odsiarczania spalin: dostawa i montaż konstrukcji absorberów, pompowni nr 1 i 2, rozdzielni elektrycznych, obudowy absorberów 900 t, konstrukcja płaszcza absorberów 140 t, konstrukcja stalowa 1300 t. 1995
Elektrownia im. T.Kościuszki w Połańcu S.A. Przebudowa czopuchów komina nr 2 z montażem klap i szybrów. 1995
Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE) Modernizacja układu odpylania i odpopielania kotła nr 3. Demontaż i montaż elektrofiltra nr 5 oraz kanałów spalin. 1995
Elektrownia Staudinger Montaż konstrukcji stalowej kotła, zbiorników pyłu węglowego, kanałów powietrznych, kompensatorów, tłumików drgań świeżego powietrza, przegrzewaczy pary wodnej, montaż kanałów dla instalacji odsiarczania spalin. Tonaż: ~ 10 000 ton. 1991
Elektrownia Herne Montaż konstrukcji stalowej: kotła, kanałów powietrznych, kompensatorów, tłumików drgań świeżego powietrza, przegrzewaczy pary wodnej itp., kanałów dla instalacji odsiarczania spalin, konstrukcji stalowej dla instalacji odazotowania. Tonaż ok.14 000 t. 1990
Elektrownia Duisburg – Schwelgerndla Thyssen Stahl AG Montaż systemu odpopielania odlewni wielkiego pieca nr 2 zawierający montaż konstrukcji stalowej, filtrów workowych, obudów filtrów , kanałów powietrza,itp. więcej
Elektrownia Merheim Instalacja odpopielania , kanały powietrza, montaż konstrukcji stalowej kotła i generatora pary wodnej. Tonaż: ~1 100 ton.
Elektrownia Rauxel Montaż instalacji odsiarczania spalin, montaż instalacji odazotowania, konstrukcja stalowa i kanały. Tonaż: ~1 300 ton.
Elektrownia Bremen Montaż konstrukcji stalowej i urządzeń dla instalacji odazotowania spalin. Tonaż: ~1 250 ton.
Elektrownia Wilhelmshaven Montaż kanałów powietrza dla instalacji odazotowania ~585 ton.
Elektrownia w Offenbach Montaż konstrukcji stalowej kotłowni, zbiornika węgla, rusztu paleniska, urządzeń maszynowni i sterowni. Tonaż: ~2 200 ton.