Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

ZEC Bielsko- Biała

Zakres prac:

Zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem montażu i izolacji zbiornika akumulatora ciepła dla nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC-1.

W ramach zadania wykonano:
- montaż około 645 ton konstrukcji stalowej zbiornika akumulatora o średnicy  21 m, wysokości części walcowej h = 62 m oraz  promieniu kopuły strefy R=31,5 m;  akumulator zbudowany m.in. z: płaskiego dna, płaszcza zbiornika, górnej kopuły dachu(sferycznego) przykrywającego zbiornik, kryzy górnej i dolnej, rurociągu gorącego, rurociągu zimnego, rury centralnej, zaworów, układu poduszki parowej wraz z rezerwowym podgrzewaczem, schodów spiralnych, podestów, innych akcesoriów i króćców, 
-dostawę i montaż izolacji elementów:
  • płaszcz zbiornika izolowany wełną skalną o powierzchni 4350 m2 i gęstości 60 kg/m3; płaszcz ochronny wykonany z blachy trapezowej stalowej ocynkowanej grubości 0,7 mm,
  • dach zbiornika izolowany wełną mineralną o powierzchni 410 m2  gęstości 150 kg/m3 oraz płytami z wełny mineralnej o gęstości 220 kg/m3, łączna grubość izolacji dachu to 500 mm,
  • rurociągi wody zasilającej i pierwotnej o powierzchni izolacji około 260 m2. 
Realizacja: I.2012- VII.2013
Zamawiający: ZSK Ferrum

 

REFERENCJE powrót