Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

EC Karolin - Dalkia Poznań

Zakres prac:

Wykonanie konstrukcji stalowych. Wykonanie kompletu robót budowlanych i instalacyjnych, dla rozbudowy gospodarki biomasowej dla kotła

Zakres instalacji technologicznych i obiektów zawiera montaż wszystkich urządzeń i instalacji oraz prace budowlano-montażowe, tj. wyburzenia, demontaż, niezbędne przekładki lub odtworzenia instalacji wspólnych, dostawy, roboty budowlano-montażowe i usługi.

Dostawa i montaż: 450 ton konstrukcji stalowej
Kubatura obiektów: 40000 m3
Wartość inwestycji: 6 000 000 EUR
Rozpoczęcie projektu: styczeń 2011 rok
Zakończenie projektu: grudzień 2011 rok
REFERENCJE powrót