Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

Elektrownia Jaworzno III

Zakres prac:

Wykonanie, dostawa i montaż kompletnych konstrukcji stalowych przeznaczonych dla Modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków nr 3 i 4

Zakres dostaw: Budynek technologiczny wraz z konstrukcją wsporczą kanałów i rurociągów; Podpory kanałów spalin; Estakada; Pion komunikacyjny; Rozdzielnia elektryczna. Ciężar całkowity 712 t.


Zleceniodawca: RAFAKO
Realizacja: VI.2007-V.2008

REFERENCJE powrót