Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

PKE SA Elektrownia Łagisza

Zakres prac:

Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotłowni -Budynek kotła; Budynek Wentylatorów Spalin; Budynek kruszarek; Budynek Rozładunku Mułów; Magazyn Wody Amoniakalnej. Σ ~5.000 t. (W referencji pozycja II)

Inwestor: PKE SA Elektrownia Łagisza
Konstrukcja stalowa ok. 5.000 Mg
Realizacja: V.2006 - VI.2009

REFERENCJE powrót