Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Energetyka

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

Zakres prac:

Modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 9 wraz z instalacją odpopielania – Generalne Wykonawstwo.

 W ramach zadania wykonano:

  • demontaż istniejącego elektrofiltru kotła nr 9, konstrukcji, instalacji technologicznych i odpopielania
  • modernizację pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, adaptacja istniejących fundamentów dla potrzeb nowego elektrofiltru, adaptacja istniejącego pomieszczenia na stanowisko dla transformatora, pomieszczenia modernizacja dróg komunikacyjnych i placów
  • dostawę i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, belek wciągników, podporowej, podestów i dojść dla potrzeb nowego elektrofiltru, obudowa konstrukcji wsporczej i termoizolacja elektrofiltru,
    wykonanie instalacji: klimatyzacji (wentylacji), kanalizacji deszczowej, sprężonego powietrza, ogrzewania pomieszczenia pod elektrofiltrem, awaryjnego zrzutu oleju, zasilanie rozdzielni, nowa rozdzielnica zasilania, zasilanie i sterowanie napędów elektrycznych, rozdzielnia zasilająco - sterownicza systemu sterowania zdmuchiwaczami sadzy, sterowanie wraz z modernizacją AKPiA, pneumatycznego transportu popiołu
  • dostawę i montaż elektrofiltru kotła nr 9 (branża mechaniczna i a/k) oraz kanałów spalin
  • uruchomienie i rozruch elektrofiltru we wszystkich branżach


 

powrót