Mostostal Kraków

Strona główna / Oferta / Obsługa inwestorska i Generalne Wykonawstwo

Mostostal Kraków SA jest specjalistyczną firmą budowlaną oferującą swoje usługi w zakresie wykonawstwa i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych oraz montażu urządzeń. Jako jedna z czołowych polskich firm budowlanych działa w sektorach budownictwa:

 • Przemysłowego,
 • Energetycznego,
 • Cementowo-wapienniczego,
 • Hutniczego,
 • Chemicznego.

Oferowana jest obsługa inwestorska i realizacje w generalnym wykonawstwie obejmujące:

 • wykonanie, montaż i remonty mostów, wiaduktów i kładek,
 • montaż i remonty urządzeń i instalacji przemysłowych,
 • montaż i naprawę urządzeń dźwignicowych,
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych hal przemysłowych, hangarów, hal sportowych i widowiskowych, wiat magazynowych,
 • wykonanie i montaż budynków szkieletowych,
 • wykonanie i montaż zbiorników cylindrycznych i kulistych na ciecze i gazy,
 • wykonanie, montaż i remonty kominów,
 • wykonanie i montaż konstrukcji w obiektach hydrotechnicznych.
 • realizacja obiektów ochrony środowiska: elektrofiltry, filtry workowe, odsiarczanie spalin, oczyszczalnie ścieków.

W ramach Biura Handlowego działa Dział Projektowo-Techniczny, który oferuje następujące usługi:

 • projekty budowalne,
 • projekty warsztatowe/wykonawcze,
 • projekty organizacji robót/montażu,
 • modele BIM,
 • ekspertyzy techniczne,
 • przedmiary,
 • optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych,
 • wsparcie techniczne dla realizowanych przez Mostostal Kraków kontraktów (aspekty projektowe, techniczne, indywidualne rozwiązania dla konkretnego problemu),
 • inwentaryzacje obiektów,
 • koordynacja prac projektowych (podczas przetargu w kategorii „Projektuj-Buduj” – prowadzenie projektu w zakresie koordynacji części projektowej, wielobranżowej),
 • nadzór inwestorski.