Mostostal Kraków

Strona główna / Firma / Kariera / Kierownik, Majster, Brygadzista w Wytwórni Konstrukcji Stalowych - Niemcy

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Kierownik, Majster, Brygadzista w Wytwórni Konstrukcji Stalowych
Miejsce pracy: Niemcy
Wymagania:
 • bardzo dobra znajomość dokumentacji technicznej
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe - praca w wytwórniach konstrukcji stalowych
 • znajomość języka niemieckiego
Oferujemy:
 • długotrwałe zatrudnienie
 • wysokie zarobki w Euro, wypłacane terminowo
 • pełne ubezpieczenie socjalne
 • dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • odzyskanie podatku zapłaconego w Niemczech
 • bezpłatne zakwaterowanie, dojazdy do pracy, środki BHP
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy: telefon, komputer
 • bardzo dobre dobre warunki mieszkaniowe.
 • możliwość awansu zawodowego
 • obsługę organizacyjną i prawną
 • szkolenia
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na jeden z wybranych adresów:
 • BUDIMEX SA Oddział Rzeszów,  
info.rzeszow@budimex.pl
 • BUDIMEX SA Oddział Poznań,
info.poznan@budimex.pl
Kontakt:
 • BUDIMEX SA, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów, tel. +48 17 85 06 858  +48 17 85 06 857
 • BUDIMEX SA, ul. Wołowska 92a, 60-167 Poznań, tel. +48 61 86 13 205  +48 61 86 13 271
 • BUDIMEX SA, ul. Miłkowskiego 3/ 702, 30-349 Kraków, tel. +48 12 26 40 330
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami
Prosimy o zamieszczenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883). 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków SA, ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków (dalej „MK”), kontakt telefon: (+48) 12 680 25 25. Budimex przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego,
 • przesłania ankiety dotyczącej zadowolenia z procesu rekrutacyjnego, a w przypadku przyjęcia na praktyki również ankiety zadowolenia z praktyk,
 • sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji

(art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dane.osobowe@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli są konieczne do realizacji powyższych celów (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), opublikowane na stronie: LINK . Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub jeśli udzielona zostanie odpowiednia zgoda, przez okres pięciu lat od momentu jej wyrażenia. Ma Pani/Pan prawo do żądania od MK dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi realizację procesu rekrutacyjnego  z Pani/ Pana udziałem. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym: LINK .