Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Gazociągi przesyłowe

Obiekt Zakres prac Rok zakończenia
realizacji
Zdjęcia Referencje
Gazociąg, Strachocina - Granica Państwa Roboty montażowe w ramach budowy gazociągu Strachocina - Granica Państwa ze Słowacją. Zakres to m.in.: wykonanie spoin, montaż i spawanie odcinków rur ochronnych, spawanie rur, montaż i spawanie śluz do prób ciśnieniowych i śluz do czyszczenia gazociągu. 2022 - w trakcie realizacji
Gazociąg ,Twaróg-Tworzeń Wykonanie prac z branży technologicznej „Budowa gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Tworóg-Tworzeń 55,22 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą” tj. montaż dwóch zespołów zaporowo-upustowych (Tworzeń, Trzebiesławice) oraz spawanie rur ochronnych Dn1200. 2019
Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław Kompleksowe wykonanie spawania liniowego zmechanizowanego gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa na odcinku ok. 20 km w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice - Brzeg. 2019
Gazociąg, Hermanowice Wykonanie usługi spawania montażowego gazociągu wysokiego ciśnienia - 420 sztuk spoin montażowych. 2019
Gazociąg w/c na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów Wykonanie spoin montażowych oraz pozostałych robót w ramach zadania pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do węzła Kiełczów". 2018