Mostostal Kraków

Strona główna / Firma / Kariera / Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym Mostostalu Kraków SA

Mostostal Kraków SA z wielką troską podchodzi do przetwarzania danych osobowych udostępnionych w procesie rekrutacyjnym.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie podejścia Budimex do przetwarzania danych osobowych w wymienionym procesie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Kraków S.A. z siedzibą na ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków, Polska;
  2. inspektorem ochrony danych w Budimex S.A. jest Pan Paweł Śmigla (dane.osobowe@budimex.pl);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a;przyszłych rekrutacji pracowników i procesów rekrutacyjnych odbywających się okresie dwóch lat od daty zakończenia pierwszego procesu rekrutacyjnego, na który Pan/ Pani odpowiedział/a (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu);sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji;badania satysfakcji z procesu rekrutacji;uczestnictwa w programie Tworzenia Marki Pracodawcy (jeśli zaznaczono opcję w głównym formularzu).
  4. przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Pana zgody, kodeksu pracy lub w celu zawarcia/ realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, (w tym spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) opublikowane na stronie: LINK.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od daty wyrażenia zgody na uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym, na który Pan/ Pani odpowiedział/a,   
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sposób zgłaszania wniosków dotyczących omawianych w punkcie praw opisany został w pkt 10) poniżej;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
  10. Wszelkie wniosku oraz zgłoszenia dt. przetwarzania danych osobowych obsługiwane będą zgodnie z trybem wskazanym na stronie: LINK