Mostostal Kraków

Strona główna / Uprawnienia / Zestawienie Certyfikatów i Uprawnień

Firma przywiązuje dużą wagę do jakości usług oferowanych swoim Klientom. Proces produkcji, montażu i remontów objęty jest Systemem Zarządzania Jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ( ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004; OHSAS 18001:2007 ). 

  • System Zarządzania Jakością - W październiku 1995 roku jako jedna z pierwszych firm budowlanych w Polsce Mostostal Kraków uzyskał Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO 9001, wydany przez TÜV w Hanowerze. 
  • Integralność działań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy - od kwietnia 2009 wprowadzony został w całym procesie realizacji inwestycji system zarządzania jakością według Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy  ISO 9001,  ISO 14001, PN-N-18001. 
  • Uprawnienia do oznakowania wyrobów znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/68/WE.
     

Uprawnienia i licencje 

 

Lp.
Nr
Wydający
Zakres
1
SGS Polska
Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji oraz wykonawstwa, dostaw i montażu obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz realizacji rurociągów przemysłowych, technologicznych do gazów palnych i cieczy na zgodność z normami –ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007.
2
3
4 545/2018 INSTYTUT SPAWALNICTWA - POLSKA  - Gliwice Uprawnienia do szkolenia spawaczy (311, 111, 136, 131, 135, 141, 121) wg PN-EN 287 – 1 i 2.
5 0035-CPR-1090-1.01688.TUVRh.2017.002 TÜV Rheinland Polska Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji  wg normy PN-EN 1090-1:2009+A1:2011 oraz PN-EN 1090-2:2010
TUVRh-EN1090-2. 01565.2017.002 Certyfikat Spawalniczy zgodnie z EN 1090-1, tab B.1 dla spawania el. Konstr. Ze stali wg EN 1090-2
01 202 PL/U-16 0009 Certyfikat Sytemu Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych 
0198-203H-0044 Certyfikat Spawalniczy zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 
6
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
System jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2. Wytwarzanie, naprawa, modernizacja, montaż: instalacji i sieci gazowych, rurociągów przemysłowych, technologicznych do gazów palnych i sieci.
7
WYTWARZANIA W ZAKRESIE MONTAŻU: suwnic do 25t, wciągników do 12,5t, wciągarek do 25t, żurawi przewoźnych do 12,5t, żurawi stałych do 12,5t, żurawi szynowych do 25t.
8
WYKONYWANIE NAPRAW: suwnic, podestów ruchomych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych.
9
MODERNIZACJI: suwnic, podestów ruchomych, wciągników, wciągarek, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, żurawi stałych, żurawi szynowych.
10
WYTWARZANIA: zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących. rurociągów przesyłowych do materiałów palnych,  rurociągów przesyłowych do materiałów palnych trujących lub żrących.
11
NAPRAWY: zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych.
12
MODERNIZACJI: zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych.
13
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Centralne Laboratorium UDT Poznań
Świadectwo podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025
14
KOMISJA KWALIFIKACYJNA ZAKŁADÓW WYKONUJĄCYCH STALOWE KONSTRUKCJE MOSTOWE
Wykonanie stalowych konstrukcji mostowych.
15
Remonty i montaże stalowych konstrukcji mostowych.
16
Carboline Polska
Licencja Wykonawcy uprawniająca do nakładania farb ognioochronnych systemu Flame Stal