Mostostal Kraków

Strona główna / Aktualność

2018-01-31

Mostostal Kraków rozpoczyna spawanie gazociągów przesyłowych

Mostostal Kraków utworzył nowy dział, którego zadaniem będzie realizacja projektów w branży gazociągów przesyłowych. Rosnąca liczba przetargów na rynku gazociągów strategicznych w Polsce stwarza ogromne możliwości rozwoju spółki w tej gałęzi przemysłu.

Własne zasoby

Z utworzeniem nowego działu w firmie wiązał się szereg inwestycji. Do najważniejszych należał zakup sprzętu potrzebnego do zbudowania tzw. czołówki spawalniczej oraz pozyskanie zasobów kadrowych (spawaczy, operatorów maszyn, monterów). Proces wdrożeniowy rozpoczął się w maju ubiegłego roku. Ten czas pozwolił na zbudowanie solidnego zaplecza sprzętowego, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz zdobycie koniecznych kwalifikacji. 
Pierwsza realizacja
Obecnie Mostostal Kraków realizuje pierwszy projekt w konsorcjum z firmą BUDIMEX SA polegający na budowie 33 km gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od zespołu zatorowo-upustowego Czeszów do węzła Kiełczów. Branża gazociągów jest bardzo wymagająca pod względem jakościowym. Inwestor stawia potencjalnym wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące m.in. prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, posiadania certyfikowanego systemu zarządzania jakością, zgodności wykonanych prac z wymaganiami dyrektyw unijnych oraz norm, czy ochrony środowiska.
Dalsze plany
Spawanie liniowe gazociągów to dopiero pierwszy krok firmy w tym obszarze. W dalszej perspektywie planowane jest poszerzenie usług o układanie gazociągu i wszelkie roboty ziemne.
Spółka z Grupy Budimex ma jasno i skrupulatnie zaplanowane działania na następne 3 lata jakimi jest dynamiczny wzrost wielkości spółki oraz koncentracja na możliwościach rynku krajowego takimi jak: segment energetyczny, przemysłowy, infrastruktura drogowa oraz kolejowa.
 


<<< lista aktualności