Mostostal Kraków

Strona główna / Referencje / Energetyka

2016

Novarka, Elektrownia Atomowa w Czarnobylu

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej kopuły zabezpieczającej pozostałości po reaktorze atomowym w Czarnobylu.

 

2016

NOVI, Elektrownia Atomowa w Czarnobylu

Dostawa konstrukcji stalowej kanałów oraz konstrukcji wsporczych.

2016

PKN Orlen, Elektrownia we Włocławku

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla Budynku Maszynowni.

 

 2015

Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej Budynku Kotła

 

2015

Papiernia Mondi w Świeciu

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla Budynku Kotła

  2013

ZEC Bielsko- Biała

Montaż konstrukcji i izolacji zbiornika akumulatora ciepła dla nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym w Elektrociepłowni Bielski-Biała EC-1

 

2013

ZEC Bielsko- Biała

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zbiorników popiołu.

 

2012

ZEC Bielsko- Biała

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zbiorników na olej wraz z budynkiem pomocniczym.

2011

Dalkia Poznań

Wykonanie kompletu robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy gospodarki biomasowej kotła, wykonanie konstrukcji żelbetowych, wraz z montażem maszyn i urządzeń.

 

2010

EC Częstochowa 

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej, dostawa i montaż silosów zbiorników.

 

2009

Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza. Wykonanie wywrotnicy wagonowej

Zakres prac: projekt, dostawa i montaż, konstrukcji wywrotnicy, wózków przetokowych, torowisk, przenośników, obiektów towarzyszących, instalacji

 

2009

Budowa bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza.

Budowa instalacji odsiarczania i sorbentu

(Ref poz. 1)

2008

PKE SA - Elektrownia Jaworzno

Wykonanie, dostawę oraz montaż kompletnych konstrukcji stalowych przy budowie: "III ciągu Instalacji Odsiarczania Spalin w PKE SA-Elektrowni Jaworzno III".

 

2006

Elektrownia Siersza S.A.w Trzebini (PKE)

Instalacja podawania biomasy  bloków 1 i 2 – Generalne Wykonawstwo.

 

2002

Elektrociepłownia Chorzów Elcho Sp. z o.o.

Scalanie i montaż elektrofiltrów nr 1 i 2.

 

2002

Elektrownia Kosowo II (Serbia)

Modernizacja 2 elektrofiltrów.

2001

Elektrownia Siersza S.A. w Trzebini (PKE)


• Rekonstrukcja bloków nr 1 i 2,  gospodarka sorbentem
• Wykonanie, dostawa i montaż zbiorników.

 

1999

Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. EC-II Karolin

Transport i magazynowania suchego popiołu oraz wytwórnia stabilizatu z produktu odsiarczania.

1997

Elektrociepłownia Kraków S.A.

Remont i modernizacja elektrofiltra kotła Op-430 bloku nr 4