Mostostal Kraków

Strona główna / Referencje / Górnictwo

2012

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Modernizacja sortowni nr 2.

     

2008

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Wykonanie, dostawa i montaż stalowych zbiorników magazynowych wraz z pełną infrastrukturą.

 

2008

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Montaż młyna misowo-walcowego MPS 2800B firmy Gebr. Pfeiffer wraz z całą infrastrukturą budowlaną oraz urządzeniami towarzyszącymi.

2008

Południowy Koncern Węglowy S.A. - Zakład Górniczy Sobieski

Generalne Wykonawstwo - Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w zakresie stacji przygotowania i płuczki ziarnowej o wyd. 1000 t/h.

 

2007

Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka

Roboty budowlane wraz z dostawą i zabudową baterii flotacyjnych.

2007

Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka

Etap II modernizacji ZPMW KWK Zofiówka w zakresie kompleksowego odwadniania węgla i eliminacji suszarni- zabudowa wirówek.

   

2005

Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.

Budowa węzła magazynowo-załadowczego sorbentów na samochody w KW Czatkowice.

2004

Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka

Etap I modernizacji ZPMW KWK Zofiówka w zakresie kompleksowego odwadniania węgla i eliminacji suszarni- zabudowa wirówek.

 

2003

Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III

Generalne Wykonawstwo - „Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów – modernizacja procesu technologicznego".

2003

Kopalnia Węgla Kamiennego PNIÓWEK S.A.

Generalne Wykonawstwo - Modernizacja klasyfikacji wstępnej na Zakładzie Przeróbczym - konstrukcja.

 

2002

Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III

„Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów – wymiana maszyn i urządzeń przeróbczych”.

2002

Kopalnia Węgla Kamiennego KRUPIŃSKI S.A.

Roboty budowlano-montażowe dla zadań: „Odbudowa Urządzeń Ciągu Transportu Suchego Flotokoncentratu na ZP”.

 

2000

Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III

„Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów” - roboty budowlane.