Mostostal Kraków

Strona główna / Firma / Historia

  • maj 1945 – powstaje prywatne Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych „Mostostal”, którego głównym przedmiotem działalności była odbudowa zniszczonych w czasie II wojny światowej mostów.
  • lata 50te – podstawowym obszarem działań „Mostostalu” stało się wznoszenie obiektów nowopowstającej Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie
  • od lat 60tych – ekspansja Mostostalu na całą Polskę oraz rynki zagraniczne, co stanowiło nowość w kulturze i strategii polskiego budownictwa przemysłowego
  • lata 90te – przekształcenie firmy w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Mostostal Kraków S.A.
  • 2002 – w październiku Mostostal Kraków S.A. wchodzi do Grupy Budimex

                 

       Huta Katowice 1976r.                                EKOCEM Dąbrowa Gónicza 2000r.                                   PKE SA Elektrownia Łagisza 2009r.