Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Obiekty mostowe

Obwodnica Kraśnika - Obiekty III, IV

Zakres prac:

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej

Wiadukt – obiekt nr III - usytuowany jest w km 1+685,00 obwodnicy Kraśnika.
Wiadukt jest 4-przęsłowy, konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej – posadowiony na dwóch przyczółkach i trzech filarach .
Konstrukcję nośną wiaduktu stanowią biegnące po łuku, 4 blachownicowe dźwigary połączone poprzecznicami.
Całkowita długość wiaduktu (w osi drogi) - 168,7m, szerokość (w osi zewnętrznych belek) – 9,9m.
 

Wiadukt – obiekt nr IV - usytuowany jest w km 2+335,50 obwodnicy Kraśnika.
Wiadukt jest 1-przęsłowy, konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej – posadowiony na dwóch przyczółkach.
Konstrukcję nośną wiaduktu stanowi 5 blachownicowych dźwigarów połączonych poprzecznicami.
Całkowita długość wiaduktu - 49,0m, szerokość (w osi zewnętrznych belek) – 11,2m.
 

Realizacja: VIII.2009 - VIII.2010

Generalny Wykonawca: Budimex SA

REFERENCJE powrót