Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Elektrofiltry i filtry workowe

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.

Zakres prac:

Modernizacja elektrofiltru kotła OP-230 nr 9 wraz z instalacją odpopielania Generalne wykonawstwo.

W ramach zadania wykonano:

  • demontaż istniejącego elektrofiltru kotła nr 9, konstrukcji, instalacji technologicznych i odpopielania,
  • modernizację pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, adaptację istniejących fundamentów dla potrzeb nowego elektrofiltru, adaptację istniejącego pomieszczenia na stanowisko dla transformatora, pomieszczenia modernizacja dróg komunikacyjnych i placów,
  • dostawę i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, belek wciągników, podporowej, podestów i dojść dla potrzeb nowego elektrofiltru, obudowa konstrukcji wsporczej i termoizolacja elektrofiltru, 
  • wykonanie instalacji: klimatyzacji (wentylacji), kanalizacji deszczowej, sprężonego powietrza, ogrzewania pomieszczenia pod elektrofiltrem, awaryjnego zrzutu oleju, zasilanie rozdzielni, nowa rozdzielnica zasilania, zasilanie i sterowanie napędów elektrycznych, rozdzielnia zasilająco - sterownicza systemu sterowania zdmuchiwaczami sadzy, sterowanie wraz z modernizacją AKPiA, pneumatycznego transportu popiołu
  • dostawę i montaż elektrofiltru kotła nr 9 (branża mechaniczna i a/k) oraz kanałów spalin
  • uruchomienie i rozruch elektrofiltru we wszystkich branżach 
powrót