Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Hutnictwo

Obiekt Zakres prac Rok zakończenia
realizacji
Zdjęcia Referencje
KGHM Polska Miedź S.A., Zakłady Wzbogacania Rud, Polkowice Wymiana układów przesiewania rudy w Zakładzie Wzbogacenia Rud KGHM. 2019 - w trakcie realizacji
KGHM Polska Miedź S.A. , Huta Miedzi Głogów Zabudowa konstrukcji kompleksu hal PZ i PE, KO, budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowa HPA wraz z konstrukcją pod urządzenia oraz instalacjami. 2018
KGHM Polska Miedź S.A. , Huta Miedzi Głogów Roboty budowlano-montażowe w ramach budowy Suszarni Parowej w Hucie Miedzi Głogów II. 2018
KGHM Polska Miedź S.A. , Huta Miedzi Głogów Dostawa i montaż nowych obiektów technologicznych (galerie przenośników, stacje przesypowe oraz zbiorniki przelotowo–magazynowe) wchodzących w skład Linii Transportu Koncentratu Cu do Suszarni Parowej dla Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów 2017
Huta Aceriox, Hiszpania Dostawa III rzędowych konstrukcji wsporczych na potrzeby Huty Aceriox w Hiszpanii. 2017
Huta ArcelorMittal, Ghent, Belgia Dostawa konstrukcji wsporczych pieca w Hucie ArcellorMittal, Ghent - Belgia 2017
Huta Thyssen, Niemcy ostawa oraz prefabrykacja konstrukcji stalowej w ramach projektu modernizacji linii wytrawiania Thyssen w Niemczech. 2017
KGHM Polska Miedź S.A. , Huta Miedzi Głogów Realizacja zabudowy IV pieca Doerschla w ramach zadania pt. "P-31 Ograniczenie ilości odpadów w HMG". Dostawa wraz z montażem 485 ton konstrukcji stalowej, demontaż 168 ton. Wykonanie prac budowlano montażowych. 2011
KGHM Polska Miedź S.A. , Huta Miedzi Głogów Generalne Wykonawstwo zadania pt. "Modernizacja Oczyszczalni Elektrolitu na Wydziale P-7”. Konstrukcja stalowa 230 ton. Zakres prac: roboty ogólnobudowlane, instalacyjno- montażowe, z branży elektrycznej i automatyki, rozruch instalacji, budowa obiektów. 2010
IMPEXMETAL S.A. W ramach zadania „Modernizacja Odlewni Aluminium” w Koninie prace wyburzeniowe, ziemne, fundamentowe; dostawa i montaż konstrukcji stalowych, obudów wiat, instalacji odpylającej; montaż pieca do topienia aluminium, instalacji gazu ziemnego, elektrycznej. 2007
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL; (PHS) Huta Katowice S.A. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 2500t oraz lekkiej obudowy ścian i dachów 12500m² dla obiektów COS (maszyna nr 3). 2007
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego do WP-3, WP-5, przeglądy i konserwacja maszyn i urządzeń, zabudowa urządzeń dźwignicowych, sieć sprężonego powietrza . Remonty hal estakady transporterów , wymiana szyn. Kapitalny remont kolumny absorbcyjnej. 2005
Huta Salzgitter - Flachstahl GmbH (Niemcy) Montaż filtrów workowych: konstrukcja filtra 233 t.; kanały 133 t. pozostała konstrukcja i wyposażenie 170 t. 2004
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Świętochłowicach Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL; (PHS) Huta Cedler – Sosnowiec Dostawa i montaż konstrukcji hali pieca pokrocznego wraz z obudową i stolarką otworową, kanalizacją oraz instalacją elektryczną i wentylacją - 585 t., 1500m² - obudowa ścian. 2004
Stalownia Thyssen Stahl AG, Duisburg – Schwelgern (Niemcy) Montaż instalacji odpopielania - elektrofiltr dostawa 814 t, montaż 1119 t konstrukcji stalowych (kanałów) i wyposażenia. więcej 2004
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w KrakowieDawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Dostosowanie Ciągu Rurowego do zabudowy znakowarki w Zakładzie Walcownia Rur. Przeglądy i remonty konstrukcji stalowej hal, wymiany szyn. Remonty: remont kapitalny kolumny absorbcyjnej i rekuperatora, mostu chwytakowego, suwnic. 2003
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w KrakowieDawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Przeglądy: konstrukcji stalowej hal, kolejowych obiektów inżynieryjnych. Remonty hal, w tym: konstrukcji stalowych, wymiany szyn, itp. Remonty urządzeń: kolumny absorbcyjne nr1 i 2 - stacja regeneracji HCL; kadzi surówkowej ZH/H3, suwnic. 2002
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Przegląd konstrukcji stalowej hali – nawa C-E w ZH/H5. Wykonanie remontu suwnic: nr 521, 282 A, wymiana szyn podsuwnicowych KP 120, wykonanie remontu nośnicy U-20, wykonanie robót remontowych w branży mechaniczno-konstrukcyjnej oraz antykorozyjne. 2001
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi – Głogów Remont elektrofiltra trójpolowego w Hucie Miedzi Głogów. 2001
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Prace remontowe mechaniczno-konstrukcyjne oraz antykorozyjne. Remonty: mostu chwytakowego, kratowego, wzmocnienia nośnicy, nośnicy, zbiorników płucnych, suwnic. Wymiana torów podsuwnicowych. Przegląd konstrukcji stalowej, nośnicy transportera oraz podpór. 2000
Zakłady Górniczo- Hutnicze ,,Bolesław” – Bukowno Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania ,,Instalacja chłodzenia elektrofiltru zwrotnego”. Modernizacja budynku Nowej Przybudówki Ługowni. 2000
Huta Żłobin (Białoruś) Wykonanie elementów pieca pokrocznego o wydajności 100t/h dla modernizacji walcowni ~500t 2000
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Przegląd konstrukcji suwnicy nr 765 w ZH/H1. Prace remontowe w branży mechaniczno-konstrukcyjnej oraz antykorozyjnej na terenie HTS. Remont kapitalny urządzeń i rurociągów oraz modernizacja układu pompowego wody pompowni P-22 w Zakładzie Koksochemicznym. 1999
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Wykonanie i dostawa czterech zbiorników V = 28m³ dla Oddziału Wdmuchiwania Pyłu. Projekt i wykonanie elektrofiltrów: taśmy DL-2,do odpylania gazów z hali lejniczej Wielkiego Pieca nr 5, do odpylania urządzeń namiarowni Wielkiego Pieca nr 5. 1998
Zakłady Przemysłu Hutniczego Stalprodukt S.A. – Bochnia Rozbudowa hali produkcyjnej Wydziału Blach Transformatorowych na terenie ZPH oraz wykonanie fundamentu Walcarki Sendzimira. 1998
Zakłady Górniczo- Hutnicze ,,Bolesław” – Bukowno Wykonanie węzła nadawy wsadu instalacji pilotowo-produkcyjnej pieca przewałowego nr 1 w Dziale Tlenku Cynku 1998
Huta Lazaro Cardenas – Meksyk Dostawa pieca do wytopu żeliwa. 1996
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Dąbrowie Górniczej Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL; (PHS) Huta Katowice S.A. Prace w ramach remontu kapitalnego Wielkiego Pieca nr 3. Roboty w ramach realizacji Linii COS. 1994-95
ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina Remont kapitalny urządzeń i rurociągów oraz modernizacja układu pompowego wody pompowni.. Montaż urządzeń technologicznych linii COS. Wykonanie konstrukcji stalowej Budynku Głównego Linii Ciągłego Odlewania Stali. Budowa Baterii Wielkokomorowej. więcej 1990-97