Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Hutnictwo

ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie Dawniej: MITTAL STEEL POLAND; ISPAT POLSKA STAL (PHS); Huta im. T.Sendzimira S.A.; Huta im. Lenina

Zakres prac:

Remont kapitalny urządzeń i rurociągów oraz modernizacja układu pompowego wody pompowni.. Montaż urządzeń technologicznych linii COS. Wykonanie konstrukcji stalowej Budynku Głównego Linii Ciągłego Odlewania Stali. Budowa Baterii Wielkokomorowej.

Koksownia 1987-1999 

ISGK

• Montaż konstrukcji stalowych Obiektu Suche Gaszenie Koksu.
• Montaż konstrukcji stalowych Komór Suchego Gaszenia Koksu.
• Montaż, rozruch wciągarek koksowniczych -50Mg szt. 3.
• Montaż, rozruch urządzeń ISGK (załadowcze, wyładowcze) WK-1.

WK-1

• Montaż jezdni wozu przelotowego
• Montaż i rozruch wozów przelotowych, szt. 2.
• Montaż i rozruch wypychaczy koksu, szt. 2.
• Montaż i rozruch wozów zasypowych, szt. 2
• Dostawa i montaż konstrukcji stalowej drogi węgla.
• Dostawa i montaż konstrukcji stalowej wieży zasypowej węgla.

ZK/K3 – Odsiarczalnia

• Demontaż i montaż płuczek siarkowodorowych nr 1,2,5,7.
• Demontaż i montaż regeneratorów roztworu nr 11,12,5,6.

ZK/K3 – Benzolownia

• Dostawa i montaż chłodnika końcowego benzolu
• Dostawa i montaż płuczek benzolowych szt. 2
• Demontaż i montaż kolumn odpędowych benzolu szt. 2
• Wykonanie i montaż rurociągów gazu ø 600-1200 w obrębie odsiarczalni i benzolowi
• Montaż armatury i osprzętu
• Dostawa i montaż dekanterów
• Demontaż i montaż wraz z regeneracją kolumn układu CDS
• Całkowity demontaż benzolowi nr 1
• Całkowity demontaż odsiarczalni nr 1
 

 

 

powrót