Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Obiekty inżynieryjne

Terminal paliwowy na terenie Huty Szczecin

Zakres prac:

Dostawa i montaż zbiorników na metanol, V=14250m³ x 2

Zleceniodawca: KRONO-CHEM Sp. z o.o.; 78-400 Szczecinek, ul Waryńskiego 1 

Zadanie:
ZBIORNIKI MAGAZYNOWE (DWUPŁASZCZOWE) V = 14250 m³ na metanol
Terminal przeładunkowo- magazynowy ciekłych produktów chemicznych na terenie Huty Szczecin S.A. w Szczecinie

Parametry:

 • gęstość w temperaturze 20° 0,79 t/m3
 • temperatura zapłonu do 296,15 K (23°C)


Konstrukcja zbiornika.
Zbiornik stalowy cylindryczny o osi pionowej z dachem stałym i ścianą osłonową (płaszcz zewnętrzny służący do zabezpieczania terenu przed ewentualnym rozlewem) oraz dnem ustawionym na żelbetowej płycie z krawężnikami pierścieniowymi poprzez 10 cm warstwę mieszanki piaskowej. Płyta żelbetowa grubości 45 cm i średnicy 43,0 m osadzona na palach stanowi jednocześnie drugie dno zabezpieczające środowisko przed odciekami. Przestrzeń między dnem stalowym i żelbetowym będzie monitorowana na sucho. Szczelność między dnami - na pierścieniu zewnętrznym – uzyskano przez uszczelnienie laminatem

Charakterystyka techniczna zbiorników:

 • pojemność użytkowa 14250 m3
 • średnica zbiornika wewnętrznego: 38100 mm
 • wysokość zbiornika wewnętrznego 14000 mm
 • średnica zbiornika zewnętrznego 42100 mm
 • wysokość zbiornika zewnętrznego: 11200 mm
 • promień dachu R = 47625 mm
 • wysokość wzniosu H = 3881 mm
 • kąt pochylenia a = 23.63°
 • materiał stal S235J2G3 (ściana osłonowa i zbiornik wewnętrzny) wg Pn-EN-10025-1
REFERENCJE powrót