Mostostal Kraków

Strona główna / Realizacje / Górnictwo

Obiekt Zakres prac Rok zakończenia
realizacji
Zdjęcia Referencje
Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów Wykonanie oraz dostawa ok. 750 ton konstrukcji stalowej budynku flotacji i pras filtracyjnych obiektu dla KWK Knurów. 2019 - w trakcie realizacji
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Modernizacja sortowni nr 2 w zakresie: demontażu urządzeń, dostawy i montażu przesiewacza i przenośnika taśmowego, wykonania przesypów i instalacji odpylającej, instalacji siły i sterowania wraz automatyką i wizualizacją, rozruchu i ruchu próbnego. 2012
PKE Elektrownia Jaworzno III Modernizacja węzła rozładowczego węgle wraz z wózkami rozładowczymi. 2010
Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Sobieski Generalne Wykonawstwo - Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. 2008
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo - Budowa II Etapu Przemiałowni i modernizacja Łamiarni. 2008
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Wykonanie, dostawa i montaż stalowych zbiorników magazynowych wraz z pełną infrastrukturą. 2008
Kopalnia Węgla Kamiennego ZOFIÓWKA S.A. Generalne Wykonawstwo - Kompleksowa modernizacja Zakładu Przerobu Miału Węglowego – prace budowlane, konstrukcja stalowa 253t , instalacje i urządzenia 857t (Etapy I-III: 2002÷2007) 2007
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Budowa węzła magazynowo-załadowczego sorbentów na samochody w KW Czatkowice. 2005
Kopalnia Węgla Kamiennego PNIÓWEK S.A. Generalne Wykonawstwo - Modernizacja klasyfikacji wstępnej na Zakładzie Przeróbczym – dostawa i montaż konstrukcji stalowej i urządzeń; konstrukcje stalowe ok.200t, urządzenia 150t., Etap I i II. 2003
Kopalnia Węgla Kamiennego WUJEK S.A. Dostawa i montaż konstrukcji zbiorników magazynowania popiołów. 2003
Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Roboty budowlano-montażowe, projektowe, roboty instalacyjne jako Generalny Realizator Inwestycji na zadaniu „Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów – modernizacja procesu technologicznego”. więcej 2003
Zakład Mechanicznej Przeróbki Węgla COROIESTI w Rumunii Demontaż urządzeń, konstrukcji i instalacji- 911 t, wyburzenia konstrukcji żelbetowej i murów- 2000 m²; wykonanie nowych stropów żelbetowych - 1000 m²; nowe mury -500 m²; dostawa i montaż nowej konstrukcji stalowej - 430 t; montaż urządzeń - 842 t. 2003
Kopalnia Węgla Kamiennego KRUPIŃSKI S.A. Roboty budowlano-montażowe dla zadań:„Odbudowa Urządzeń Ciągu Transportu Suchego Flotokoncentratu na ZP” oraz „Remont konstrukcji stalowej stropów nad zbiornikami węgla surowego nr 2.1 i 2.2 w Zakładzie Przeróbczym”. 2002
Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Roboty budowlano-montażowe, projektowe, roboty instalacyjne, montaż urządzeń na zadaniu „Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów – wymiana maszyn i urządzeń przeróbczych. 2002
Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 400t, roboty instalacyjne, montaż urządzeń, lekkiej obudowy ścian i dachów (EKODECK) na zadaniu „Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miałów”. 2000
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo w ramach budowy Przemiałowni Kamienia Wapiennego 1999
Zakład Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III Dostawa i montaż konstrukcji stalowej 3000t oraz montaż urządzeń i rurociągów 1500t dla zadania inwestycyjnych „Centralna Gospodarka Wodno-Mułowa RIII – Wzbogacanie i Odsiarczanie Miału”, „Zagospodarowanie Odpadów” [dla Seperator Katowice] 1997